ĐÀO TÀO HỘI NHẬP

Hội nhập là gì? Nói vui đó nghĩa là nhập vào một hội. Hội này có thể là công ty, hội đoàn, trung tâm từ thiện hay trường học. Mỗi công ty sẽ có những đặc trưng văn hóa, những chuẩn mực hành vi riêng có mà những người trong công ty đó phải tuân theo hoặc bị chi phối.

ĐÀO TÀO HỘI NHẬP

Công ty Trí Tín hiểu rằng khi đi làm ở môi trường mới, mỗi cá nhân đều mong mình sẽ sớm hòa nhập cùng với đội ngũ hài hòa cùng những đặc tính cá nhân riêng có của mình, thuận lòng người ắt vui vẻ và cùng nhau phối hợp thành công. Tại Trí Tín, bạn sẽ được công ty tổ chức đào tạo hội nhập khi là thành viên mới hoặc khi bạn muốn ôn lại kỷ niệm xưa để cập nhật những chính sách mới nhất.

Khi đã có cuộc gọi và email mời nhận công việc, trong ngày đầu đi làm bạn sẽ được:

  • Giới thiệu cùng với các nhân sự ở những bộ phận liên quan
  • Bạn nhận được bức thư Chào đón nhân viên mới từ Giám đốc điều hành
  • Và bạn được khuyến khích mang theo những viên kẹo kết nối trong ngày đầu để chia sẻ làm quen cùng với những đồng nghiệp mới.

Bạn bắt đầu làm quen công việc tại bộ phận của mình ngay ngày đầu tiên, song song đó trong vòng 2 ngày, công ty sẽ thực hiện đào tạo hội nhập cho bạn với những nội dung:

  • Lịch sử công ty
  • Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và quy tắc ứng xử
  • Nội quy lao động
  • Quy chế tiền lương và chế độ đãi ngộ
  • Định hướng về chức năng của phòng ban, bộ phận
  • Định hướng về nghĩa vụ và trách nhiệm vị trí.