Thực tập Facebook Marketing

Số lượng tuyển: 2

Thu nhập: 15.000 vnd/ giờ

Thực tập

Hạn nộp 31-10-2018

Ứng tuyển ngay

Số lượng tuyển: 2

Thu nhập: 15k/giờ

Ứng tuyển ngay

Công ty Trí Tín tuyển dụng 01 Marketing Facebook Internship, được hướng dẫn chi tiết để:

YÊU CẦU CHUNG

  • Chương trình thực tập dành cho sinh viên trong giai đoạn thực tập hoặc đang theo học các chương đại học, cao đẳng, trung cấp thuận tiện đi lại đến công ty.
  • Có máy tính.
  • Có ý thức về mục tiêu nghề nghiệp và phát triển bản thân.
  • Hiểu rằng “sự học thật sự bắt đầu sau khi rời nghế nhà trường”.

QUYỀN LỢI

  • Học tập trên công việc: sinh viên được hướng dẫn và cầm tay chỉ về về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực thực tập và được chứng nhận thực tập.
  • Tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân: Hoạch Định Cuộc Đời & 7 Thói Quen Để Thành Đạt
  • Tài chính: được nhận 15k/giờ
  • Nhận offer ở lại làm việc sau khi ra trường.
ỨNG TUYỂN